Company

PingCAP

PingCAP is an open-source distributed (HTAP) database software developer used to serve as a one-stop service for online transactions

Website
en.pingcap.com
Stage
Venture / Series D+
Open Core Products
Name Projects
TiDB Cloud TiDB
Open Source Contributors
Rank Name
2495 Weizhen Wang 18,465,734
6182 Yuanjia Zhang 9,009,300
12630 Jay Li 4,616,512
13156 Liu Tang 4,413,543
22665 Jack Yu 2,328,150
23083 HuaiyuXu 2,272,908
41564 Yang Keao 991,631
46101 Cwen Yin 834,650
47540 Liqi Geng 792,450
65897 Zhi Qi 447,168
Project Contributions
Percentage of commits past X days
Project Contributions 30 90 All
TiDB 21% 24% 14%
Chaos Mesh 0% 0% 24%
TiKV 2% 1% 23%
Ristretto 0% 0% 0%