Company

PingCAP

PingCAP is an open-source distributed (HTAP) database software developer used to serve as a one-stop service for online transactions

Website
en.pingcap.com
Stage
Venture / Series D+
Open Core Products
Name Projects
TiDB Cloud TiDB
Open Source Contributors
Rank Name
3303 Weizhen Wang 10,112,650
6651 Yuanjia Zhang 5,658,928
10517 Jay Li 3,621,820
12257 Liu Tang 3,080,713
18454 HuaiyuXu 1,906,870
22039 Jack Yu 1,532,148
35309 Cwen Yin 775,433
35394 Yang Keao 772,368
41567 Liqi Geng 594,845
54930 Zhi Qi 365,541
Project Contributions
Percentage of commits past X days
Project Contributions 30 90 All
TiDB 22% 24% 12%
Chaos Mesh 9% 10% 24%
TiKV 0% 6% 24%
Ristretto 0% 0% 0%