OSS Project

PaddlePaddle

Rank
23 from 30
Increased by 7
Git Repositories
Paddle
Started
2016-08-29 2,227 days ago
Weekly commits since inception
2016 2019 2022
Weekly contributors since inception
2016 2019 2022
Recent Project Activity
Day Span Commits Contributors
30 511 #72 129 #31
90 1,434 #90 198 #46
365 5,641 #90 352 #72
1095 12,575 #136 571 #128
All time 37,802 715
Contributors
Commits past X days
Contributor 30 90 All
1 Chen Weihang
Baidu
22 43 606
2 Yang Yu
Baidu
0 0 2,205
3 Luo Tao
Baidu
0 0 1,826
4 Leo Chen
Baidu
10 40 413
5 Zhang Liujie
Baidu
10 34 362
6 Qiao Longfei
Baidu
0 0 1,476
7 Zhang Yunfei
Baidu
22 44 198
8 Zeng Jinle 11 15 457
9 Weilong Wu 18 52 149
10 Wilber
Baidu
6 23 223
11 Jian Tang
Baidu
0 0 1,023
12 Zhou Wei
Baidu
4 11 263
13 Dang Qingqing
Baidu
0 0 855
14 Jiayi Feng
Baidu
0 0 893
15 Jiabin Yang 8 15 394
16 wanghuancoder
Baidu
7 27 162
17 Ruibiao Chen
Baidu
10 39 111
18 0x45f 8 33 117
19 tianshuo78520a 1 9 245
20 Sing_chan 1 13 125