Company

Zilliz

Zilliz is a leading vector database company for enterprise-grade AI

Website
zilliz.com/
Stage
Venture / Series B
Open Core Products
Name Projects
Milvus Milvus
Towhee Towhee
Open Source Contributors
Rank Name
2488 congqixia 18,472,025
5665 bigsheeper 9,691,825
6306 zhuwenxing 8,823,100
7387 XuanYang-cn 7,693,400
7753 cai.zhang 7,385,950
8064 dragondriver 7,132,125
9481 Cai Yudong 6,138,275
13077 xge-zilliz 4,443,725
15920 edward.zeng 3,571,425
16338 Jenny Li 3,467,970
44662 shiyu22 884,307
48895 Jael Gu 758,121
52942 Kaiyuan Hu 662,112
60788 junjiejiangjjj 519,816
63661 ChengZi 479,060
77194 Reiase 339,768
108618 朱继明 177,144
115580 wxywb 156,816
Project Contributions
Percentage of commits past X days
Project Contributions 30 90 All
Milvus 35% 39% 31%
Towhee 0% 0% 69%